Udredning

Symptomer fra bevægeapparatet kan have mange årsager. Nogle er harmløse, andre alvorlige. Inden en eventuel behandling er det vigtigt at kende årsagen til problemet. En præcis diagnose er udgangspunktet for at vide, hvad der er den bedste behandling.

Det kan i nogle tilfælde være meget vanskeligt at få klarlagt årsagen til symptomer fra bevægeapparatet. Mange patienter har erfaret, at det er en hel del nemmere at få at vide, hvad man ikke fejler, end hvad man fejler. Det er en udfordring for lægerne, at problemet ikke altid ses i de undersøgelser, der foretages, såsom scanninger, blodprøver, nerveledningsundersøgelser m.m. Til gengæld viser undersøgelserne ofte noget, som i virkeligheden ikke har betydning, men som forstyrrer billedet. Derfor kræver det stor viden og erfaring at diagnosticere symptomer fra bevægeapparatet.


Hvordan udredes dine symptomer?

Ved den første konsultation vil vi forsøge at klarlægge, hvilke symptomer du har, hvordan og hvornår de er opstået, og hvilke øvrige sygdomme eller arvelige faktorer, der måske kan spille ind. Vi vil se på, hvad der eventuelt allerede er foretaget, såsom blodprøver, røntgenbilleder, scanninger, eller andre lægers vurderinger. Hvis det er relevant, vil vi slå op i din sundhedsjournal for at få overblik over de hidtidige undersøgelser.

Vi foretager en grundig, fokuseret undersøgelse af dig, som tager udgangspunkt i dine symptomer. Ofte vil undersøgelsen kræve, at du tager noget af dit tøj af.

Hvis der er behov, foretager vi en ultralydsscanning i forbindelse med undersøgelsen. Det kan også være relevant at trække ledvæske ud af et led til ledvæskeundersøgelse, eller at lave en diagnostisk blokade i et led eller af en smerteførende nerve. 

Hvis der er behov for supplerende undersøgelser, såsom blodprøver, scanninger eller røntgenbilleder, bestiller vi dem i samråd med dig.


Diagnose

Hvis det er muligt, stilles herefter en diagnose, dvs. en præcis lægelig betegnelse for, hvad du fejler.

I nogle tilfælde kan årsagen desværre ikke findes. I så fald kan det være nødvendigt at vente, til symptomerne eventuelt udvikler sig og bliver mere tydelige - eller vi vil måske anbefale undersøgelse i et andet lægeligt speciale.

Reumatiske symptomer og sygdomme

Ordet reumatisme kommer af det oldgræske ord rheuma, der betyder strøm eller strømning. Man forestillede sig, at sygdomme kunne opstå pga. væske, der strømmede rundt i kroppen og ophobede sig forkerte steder.

I dag beskæftiger det lægelige speciale reumatologi sig med en bred vifte af symptomer og sygdomme fra især bevægeapparatet. Både lokaliserede tilstande og mere udbredte, systemiske sygdomme.

Det kan være immun-inflammatoriske sygdomme i led og bindevæv, som f.eks. leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt og lupus.

Det kan være degenerative sygdomme som artrose/slidgigt i led eller ryg, eller aflejringssygdomme som urinsyregigt, pyrofosfatartrit og hæmokromatose.

Idrætsskader og øvrige overbelastningstilstande udredes også i reumatologien, og bevægeapparatssymptomer som følge af andre sygdomme (stofskiftesygdomme, diabetes, kræft) undersøges ofte i reumatologisk regi.

Lokaliserede og generaliserede smertetilstande som piskesmældssyndrom, en afklemt smertenerve, refleksdystrofi og kronisk udbredt smerte kan ligeledes udredes i det reumatologiske speciale.