Smertesyndromer

I nogle tilfælde skyldes smerter og funktionstab i bevægeapparatet ikke kendte gigtsygdomme, andre sygdomme eller tydelige skader, men har alligevel en karakter, som læger kender til. I så fald vil det kunne være et smertesyndrom.

Smertesyndromer er noget af det vanskeligste at diagnosticere, fordi undersøgelser ofte er normale eller næsten normale. Så diagnostikken handler i høj grad om at kende til og undersøge, hvad det ellers kunne være, men ikke er.

Ofte skyldes smertesyndromer en kombination af faktorer, som er vanskelige at måle konkret i diagnostiske undersøgelser. Reguleringen af smerter i nervesystemet kan spille en betydelig rolle.

Smertesyndromer kan være lokaliserede, f.eks. omkring nakke/skulderområdet, eller være udbredt til hele kroppen.

Patienter med smertesyndrom kan have meget vanskeligt ved at få stillet en relevant diagnose, fordi lægerne ofte ikke finder noget konkret trods adskillige undersøgelser. Mange patienter med et langvarigt smertesyndrom har oplevet at få at vide, at alt er normalt, og at de heldigvis er helt raske.

Kendte smertesyndromer er f.eks. almindelige lændesmerter, nakke-skuldersmerter, fibromyalgi, kronisk bækkenløsning, refleksdystrofi (CRPS) og piskesmældssyndrom (whiplash).