Tilsynsrapport 

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 18. januar 2019 vurderet, at Aarhus Reumatologiklinik indplaceres i kategorien: "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden"