Nerveblokade ved frysning

Cryoneurolyse

Nogle typer af lokaliseret smerte kan være meget vanskelige eller umulige at behandle med træning/aflastning, medicin, binyrebarkhormon-blokader eller kirurgiske indgreb - i hvert fald ikke uden en stor risiko for bivirkninger eller komplikationer.

Her kan det være muligt at lindre smerten på en sikker måde ved at afbryde smertesignalet ved frysebehandling af den eller de smerteførende nerver fra det smertefulde område.

Ved denne såkaldte cryoneurolyse lokaliseres relevante smerteførende nerver ved hjælp af ultralydsundersøgelse og elektrisk nervestimulation, hvorefter nerven fryses i 2-3 minutter. Smertesignalet bliver herved afbrudt i en lang periode - men uden varig nerveskade.

Aarhus Reumatologi & Smerte tilbyder behandling med cryoneurolyse i samarbejde med Cryo Center Copenhagen, som er Danmarks mest erfarne behandlingssted for cryoneurolyse. 

Du kan læse mere om behandlingen hos Cryo Center Copenhagen.