PRP-behandling

Blodpladebehandling

Overbelastede sener og senetilhæftninger kan i nogle tilfælde have svært ved at hele op af sig selv. F.eks. kan akillessenebetændelse, svangsenebetændelse (”hælspore”), tennisalbue, golfalbue og springerknæ bevirke smerter og nedsat funktion i måneder og somme tider flere år.

I nogle tilfælde kan helingsprocessen fremskyndes ved at indsprøjte et koncentrat af blodplader. Blodplader indeholder mange substanser, der stimulerer vævsopheling.

PRP står for ”platelet rich plasma”, eller på dansk blodpladerigt plasma. Ved behandlingen får du taget en blodprøve fra armen. Vi trækker herefter blodpladerne ud af blodet ved en proces, hvor det bl.a. centrifugeres to gange. Herefter kan vi ultralydsvejledt indsprøjte blodpladerne i det syge senevæv. Behandlingen foregår normalt i lokalbedøvelse.

PRP-behandling kan også benyttes ved andre vævsskader, f.eks. slidgigt i knæ.