Priser 

Alle priser er i danske kroner (kr.) og inkl. den lovpligtige patientforsikring. 

Betaling foretages umiddelbart efter konsultationen med betalingsapp (MobilePay, Applepay, Googlepay) eller betalingskort. 

Priser for konsultation

Bemærk, at priserne for konsultation inkluderer eventuelle ultralydsscanninger, ultralydsvejledte blokader, mikroskopi af ledvæske, blodprøvemåling af betændelsestal (CRP), hjertediagram (EKG), træningsvejledning, receptudskrivning, udfærdigelse af henvisninger m.m., som udføres i forbindelse med konsultationen.

Priser for tillægsbehandlinger

Nedenstående behandlinger er ikke inkluderet i konsultationstaksten og koster derfor ekstra:

Blodprøver, røntgenundersøgelse, CT-scanning, MR-scanning og lignende undersøgelser, som bestilles uden for klinikken, faktureres individuelt efter regning.

Priser for cryoneurolyse

Cryoneurolyse (blokade af smerteførende nerve ved frysning).
Se aktuelle priser hos Cryo Center Copenhagen